Dejavnosti

Osrednja raziskovalna usmeritev odseka so trde zaščitne prevleke, pripravljene s fizikalnimi postopki nanašanja (PVD – physical vapor deposition).
Področja našega dela so:

  • Nanostrukturne trde prevleke
  • Nizkotemperaturne trde prevleke
  • Pulzno naprševanje pri visoki vršni moči
  • Kombinatorično procesiranje sestave trdih prevlek
  • Defekti v trdih prevlekah
  • Prevleke z nizkim koeficientom trenja
  • Tribokorozijska analitika trdih prevlek