Oprema

nanasanje
naprave za nanos

Prevleke nanašamo v treh profesionalnih napravah:
CemeCon CC800/9
CemeCon CC800/7
Balzers BAI730

Uporabljamo naslednje tehnike nanašanja:
– naparevanje
– naprševanje
– pulzno naprševanje

Debelina prevlek je 2–3 μm za rezalna orodja in 3–5 μm za preoblikovalna orodja.

Osnovne zahteve:
  • ustrezna priprava površine
  • temperatura nanašanja je 450 °C
  • CrN in TiN lahko pripravimo tudi pri 200 °C
  • maksimalne dimenzije orodij Ø 400 mm x 400 mm

 

analysis
Naprave za analizo
Imamo najmodernejše naprave za analizo površin in tankih plasti:
– elektronska mikroskopija
– optična mikroskopija
– mehanske preiskave (trdota, adhezija, obraba)
– elektrokemijske preiskave
– kemijska analiza

Poleg nanašanja prevlek nudimo tudi:
– tematske strokovne seminarje
– svetovanje pri uvajanju prevlek v proizvodnjo
– ekspertize in strokovna mnenja
– prijavo skupnih projektov (domačih in mednarodnih)