Naprave za analizo

Naprave za karakterizacijo:


Profilometer

Naprava meri profil površine.  Iz linijskega profila z(x) lahko izračunamo parametre hrapavosti (Ra, Rt, Rz itd.), debelino prevleke (če del vzorca predhodno zastremo z masko) in notranje napetosti. Lahko izmerimo tudi 3D-topografijo površine z(x,y), kar omogoča npr. merjenje obrabnega volumna, štetje defektov itd.

 • tip: Form Talysurf Series 2Talysurf
 • proizvajalec: Taylor-Hobson Ltd., Leicester, Velika Britanija
 • ločljivost: v x-smeri 0,25 μm, v y-smeri 1 μm, v z-smeri 3 nm
 • največji obseg merjenja: v x-smeri 50 mm, v y-smeri 100 mm, v z-smeri 1 mm, dopustni naklon: ±12°
 • tip: Bruker Dektak XTBruker
 • proizvajalec: Bruker Corp., Billerica, USA
 • resolucija: 3 nm in x-smeri, 1 μm in y-smeri, 0.1 nm in z-smeri
 • namenjeno manjšim vzorcem z ravno geometrijo, kjer je potrebna boljša resolucija.

Konfokalni optični mikroskop
Konfokalni

Naprava omogoča dve vrsti posnetka površine vzorcev:

(i) povsod ostra slika in

(ii) topografija površine. Iz topografije površine lahko izračunamo hrapavost, debelino prevleke, ovrednotimo obrabni volumen itd.

 • tip: Axio CSM 700
 • proizvajalec: Zeiss, Jena, Nemčija
 • povečave: 30x do 1500x
 • velikost slike: 100 μm do 5 mm

Merilnik adhezijeRVT

Naprava meri adhezijo (oprijemljivost) prevleke na podlago po metodi razenja. Diamantna konica drsi po površini, pri čemer se obremenitev konice linearno povečuje. Naprava meri silo razenja in akustično emisijo, sled razenja pa naknadno pregledamo pod optičnim mikroskopom. Merilo za adhezijo so kritične sile, pri katerih se pojavijo vnaprej definirane poškodbe prevleke.

 • tip: Revetest® Scratch tester
 • proizvajalec: CSM Instruments, Neuchatel, Švica
 • maksimalna obtežitev: 200 N, merilna razdalja: 1 cm

Merilnik je last Centra odličnosti Nanocenter.


Tribometer Tribo

Gre za meritev tipa “pin on disk”, kjer standardna konica drsi po površini vzorca. Drsenje je lahko krožno ali linearno, poteka lahko na zraku ali v kapljevini, v razponu od sobne temperature do 170 °C. Naprava beleži koeficient trenja, medtem ko iz preseka sledi konice lahko izračunamo obrabni volumen.

 • tip: Tribometer
 • proizvajalec: CSM Instruments, Neuchatel, Švica
 • maksimalna obtežitev: 10 N

Merilnik je last Centra odličnosti Nanocenter.


MikrotehtnicaTehtnica

Z mikrotehtnico merimo maso plasti na površinsko enoto in posredno gostoto plasti. Z merjenjem prirastka mase vzorca pri pregrevanju v kisikovi atmosferi zasledujemo tudi kinetiko oksidacije.

 • tip: UMT 2
 • proizvajalec: Mettler Toledo, Greifensee, Švica
 • ločljivost: 0,1 μg, maksimalna obtežitev: 2 g

Meilniki trdote

Vsem merilnikom trdote je skupno, da pri izbranih pogojih z diamantno konico naredijo vtis v preiskovani material. Iz dimenzije odtisa izračunamo trdoto materiala.

Merilnik trdote po Rockwellu

RokvelNamenjen merjenju trdote masivnih materialov.

Merilnik mikrotrdote po Vickersu

MitotoyoNamenjen merjenju mikrotrdote tankih plasti.

 • tip: MVK-H2 Hardness tester
 • proizvajalec: Mitutoyo, Kawasaki, Japonska
 • obseg obtežitev: 10 mN–20 N (1 g–2 kg)

Merilnik nanotrdote po Vickersu

FisherNamenjen zahtevnejši analizi mehanskih lastnosti tankih plasti.

 • tip: Fischerscope H100C
 • proizvajalec: Helmut Fischer, Sindelfingen-Maichingen, Nemčija
 • obseg obtežitve: 0,4 mN–1 N (40 mg–100 g)

Digitalni mikroskop – Zeiss SmartZoom5Mikroskop


Optični mikroskop je namenjen opazovanju velikih vzorcev pri srednji povečavi. Maksimalna višina vzorca je 120 mm, največja dovoljena masa pa 4 kg. Delovna razdalja je 36 mm. V trenutni konfiguraciji je obseg povečav 34–340x. Primeren je predvsem za industrijske vzorce, za vzorce kompliciranih geometrij in vse ostale primere, ki jih zaradi velikosti ali oblike ne moremo opazovati s standardnim mikroskopom.

Pogoji dostopa: s predhodno najavo na naslov miha.cekada@ijs.si.

Cena ure tehnika: 26,6


Visokotemperaturni tribometer – Anton Paar High-Temperature TribometerTribometer

Visokotemperaturni tribometer je namenjen merjenju koeficienta trenja in obrabe pri temperaturah do 1000 °C. Osnovna konfiguracija je standardni pin-on-disk, vendar pa so dimenzije vzorcev ozko omejene. Rezultat meritve je odvisnost koeficienta trenja od drsne poti pri dani temperaturi. Naknadno lahko izračunamo obrabo iz meritve preseka raze (s profilometrom) in premera obrabljenega dela kroglice (z optičnim mikroskopom).

Pogoji dostopa: s predhodno najavo na naslov miha.cekada@ijs.si.

Cena ure eksperta : 37,91 €