Publikacije

Diplomska dela, opravljena v okviru Odseka v zadnjih  letih

 • Matjaž Obrč: “Izboljšanje karakteristik lasersko sintranih orodij”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2004 (mentorja: prof. dr. Mirko Soković, dr. Peter Panjan)
 • Franc Perko: “Obstojnost prekritih orodij za tlačno litje Al-zlitin”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2004 (mentorja: prof. dr. Mirko Soković, dr. Peter Panjan)
 • Ivan Bevk: “Uporabnost nanosov CrN, TiN, TiAlN za vlečne votlice, narejene iz karbidnih trdin”, Šolski center Novo mesto, 2004 (mentorja: Tomaž Pintarič, dr. Peter Panjan)
 • Roman Kirn: “Zaščita orodij za tlačno litje Al in Al – zlitin s CrN (PVD) prevleko”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2004 (mentorja: prof. dr. Mirko Soković, dr. Peter Panjan)
 • Dalija Jurić: “Gojenje tanke plasti kvazikristala Al62,5Cu25Fe12,5 v vakuumskem naprševalniku”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2004 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Peter Panjan)
 • Srečko Paskvale: “Nanos trdih prevlek TiAlN pri nizki temperaturi”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2004 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Peter Panjan)
 • Matjaž Panjan: “Mehanske lastnosti nitridnih trdih prevlek v nanometrskem področju”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2005 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Miha Čekada)
 • Franc Setnikar: “Analiza frezal, zaščitenih s trdimi PVD-prevlekami”, Šolski center Novo mesto, 2006 (mentorja dr. Marica Tonkovič-Prijanovič, dr. Peter Panjan)
 • Marjan Grilj: “Adhezija tankih keramičnih prevlek TiAlN na orodnih jeklih”, Univerza v Ljubljani,  Fakulteta za matematiko in fiziko, 2006 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Miha Čekada)
 • Tomaž Peterman: “Simulacija nanašanja večplastnih nitridnih prevlek z magnetronskim naprševanjem”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2006 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Miha Čekada)
 • Srečko Paskvale: “Ionsko jedkanje orodnih materialov pred nanosom trdnih prevlek”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2007 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Peter Panjan)
 • Darjan Cimprič: “Difuzijski procesi med pregrevanjem večplastnih struktur sistema Al-Cr-Fe”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2007 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Miha Čekada)
 • Branko Ušaj: “Visokohitrostno frezanje matric za izdelavo zob”, Šolski center Novo mesto, 2007 (mentorja dr. Marica Tonkovič-Prijanovič, dr. Peter Panjan)
 • Bojan Vrtič: “Analiza difuzijskih procesov v dvoplastnih tankih plasteh sistema Al-Cr-Fe”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2008 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Miha Čekada)
 • Rino Zakšek: “Nanos in karakterizacija tankih plasti CrxV1–xN”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2012 (mentor doc. dr. Miha Čekada)
 • Andrej Stržinar: “Vpliv orientiranosti karbidov pri jeklu OCR12VM na lasnost trde prevleke TiAlN”, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2012 (mentorja prof. dr. Ladislav Kosec, doc. doc. dr. Miha Čekada)
 • Vid Pocek: “Analiza obrabe obezilnih orodij za tlačno lite izdelke iz aluminija”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2017 (mentorja prof. dr. Tomaž Pepelnjak, doc. dr. Miha Čekada)
 • Andrej Bizjak: “Odvisnost adhezije nanostrukturnih trdih prevlek od pogojev nanašanja”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2016 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, doc. dr. Miha Čekada)
 • Miha Mohar: “Raziskava vpliva površinske nečistoče na odstopanje PVD-prevlek”, ICES – izobraževalni center energetskega sistema, 2017 (mentorja prof. dr. Zlatko Kampuš, doc. dr. Miha Čekada)
 • Uroš Stele: “Analiza mehanizmov loma TiAlN – trde PVD prevleke z metodo indentacije”, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2016 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Peter Panjan)

Doktorske disertacije, opravljene v okviru Odseka v zadnjih letih

 • Matjaž Panjan: “Fizikalno-kemijske lastnosti nanoplastnih prevlek kovinskih nitridov, izdelanih z naprševanjem”, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2010 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Peter Panjan)
 • Srečko Paskvale: “Zaščitne prevleke na osnovi ogljika, narejene s fizikalnimi postopki nanašanja iz parne faze”, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2012 (mentorja prof. dr. Janez Dolinšek, dr. Peter Panjan)
 • Peter Gselman, “Defekti PVD-prevlek in njihov vpliv na fizikalno-kemijske lastnosti sistema prevleka/podlaga” Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2014 (mentorja: prof. dr. Franc Zupanič, dr. Peter Panjan)
 • Vladan Mladenovič: “Vpliv parametrov strukturiranja površin na mehanske in strukturne lastnosti nerjavnega jekla”, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 2015 (mentor: doc. dr. Miha Čekada)
 • Aleksandar Miletić: “Razvoj nanoslojnih i nanokompozitnih metal-nitridnih prevlaka”, Univerza v Novem Sadu, Fakulteta za strojništvo, Srbija, 2015 (mentorja: prof. dr. Branko Škorić, dr. Peter Panjan)
 • Pal Terek: “Unapređenje kvaliteta alata za livenje pod pritiskom primenom tehnologija inženjerstva površina”, Univerza v Novem Sadu, Fakulteta za strojništvo, Srbija, 2016 (mentorja: prof. dr. Damir Kakaš, dr. Peter Panjan)
 • Aljaž Drnovšek: “The influence of atmosphere and surface topography of PVD hard coatings on their tribological properties”, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 2017 (mentor: doc. dr. Miha Čekada)

Patenti

 • Boris Navinšek, Peter Panjan: “Postopek za nanašanje prevleke iz kromovega nitrida z reaktivnim ionskim prekrivanjem”, patent št. 9500341 (1997)
 • Boris Navinšek, Janko Krušič: “Postopek za površinsko utrjevanje zobnih modelov s trdo prevleko”, patent št. SI 9500347A (1997)
 • Boris Navinšek, Peter Panjan: “Postopek nanašanja prevleke iz niklja z ionskim prekrivanjem na telesu iz aluminija”, patent št. 9700325 (1999)
 • Matjaž Panjan, Miha Čekada, Peter Panjan, Damjan Matelič, Andrej Mohar, Tomaž Sirnik, Jožko Fišer: “Trde zaščitne prevleke z možnostjo spreminjanja njihove barve”, patent št. SI23538 (2012)

Monografije sodelavcev odseka

 • Corrosion properties of hard PVD nitride coatings: with the emphasis on TiN,  I. Milošev, B. Navinšek, H. H. Stehblow (Scientific series of the International Bureau, Volume 37) Jülich: Forschungszentrum, 1995
 • Trde zaščitne prevleke : uporaba trdih prevlek v industrijski proizvodnji, B. Navinšek, Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana 1993
 • Vakuumska znanost in tehnika, ur.  V. Nemanič, pog. 12: Uporaba vakuumske tehnike v sodobni industriji (P. Panjan), Ljubljana: Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, Ljubljana 2003
 • Zaščita orodij s trdimi PVD-prevlekami, P. Panjan, M. Čekada, Institut “Jozef Stefan”, Ljubljana, 2005
 • Moderno proizvodno inženirstvo, ur. K. Kuzman, pog. 11 (str. 867-911): Oplemenitenje površin (P. Panjan), Grafis trade, Grosuplje,  2010

Nagrade in priznanja

 • 2006 – Programska skupina “Tankoplastne tehnologije in plazemsko inženirstvo površin”, je bila s strani ARRS razglašena med najboljšimi skupinami za leto 2005
 • 2009 – zlato priznanje na mednarodnem bienalnem sejmu Forma Tool v kategoriji “Izdelki, oprema, postopki in storitve iz podporne dejavnosti orodjarstvu” za modro prevleko AlTiN.
 • 2009 – Po izboru urednika revije Europhysics news je bil prav članek ” Modification of multilayered TiAlN/TiN coating by nanosecond and picosecond laser pulses” (avtorji:  B. Gakovic, M. Trtica, B. Radak, S. Petrovic, P. Panjan, M. Čekada, T. Desai in D. Batani), ki je bil objavljen v reviji J. Opt. A: Pure Appl. Opt., 11, 015601 (2009),  izpostavljen v pregledu največjih dosežkov preteklega obdobja.
 • 2014 – Peter Gselman je prejel nagrado za najboljše predavanje mladega raziskovalca, Dubrovnik, Hrvaška, International conference on thin films, “Influence of sulphide and oxide inclusions in steel on growth of TiAlN/CrN nanolayered PVD hard coating”